Zaznacz stronę

Zakup wyposażenia w ramach projektu pt. „Żłobek w Rajczy”, realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat,  dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, (numer wniosku: WND-RPSL.08.01.03-24-04BC/19-003).

Zapytanie ofertowe wózek Żłobek

 

 

 

Pin It on Pinterest