Zaznacz stronę

Ogłoszenie o zamówieniu – Baza

zał nr 1 Formularz ofertowy – II postępowanie

zał nr 2 Oświadczenie wykonawcy

zał nr 3 projekt umowy kapliczki

zał nr 4 Przedmiar_kapliczka

zał nr 5 Program prac konserwatorskich_kapliczka

zał nr 6 Lokalizacja kapliczki

zał nr 7 Wykaz osób

zał nr 8 Wykaz prac kapliczki

zał nr 9 Kosztorys ofertowy

Zapytanie ofertowe – Kapliczki -II postępowanie

Pin It on Pinterest

Skip to content