Zapytanie ofertowe: „Tworzenie warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu poprzez doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Zwardoniu” – zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka”.

20 lipca 2022 | Zamówienia publiczne, Zapytanie ofertowe

Klauzula_informacyjna Zamówienia Publiczne

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 – Projekt umowy – Plac Zabawa SP Zwardoń

Załącznik nr 4 – Kosztorys ofertowy

Zaproszenie do składania ofert – Inicjatywa sołecka – Plac zabaw przy SP w Zwardoniu

Pin It on Pinterest

Skip to content