Zaznacz stronę

Zarządzenie ws. Powołania Komisji Konkursowej

w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych:

W zakresie „Krzewienia kultury fizycznej wśród młodzieży” 

W zakresie „Pielęgnacji tradycji i kultury regionu”

 

SKM_30823021508220

Pin It on Pinterest