Zaznacz stronę
W dniu 18 grudnia 2023r. odbyło się oficjalne przekazanie jednostkom OSP z terenu gminy Rajcza sprzętu zakupionego w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości.
Jednostki OSP otrzymały hełmy, obuwie, mundury, rękawice, latarki o łącznej wartości 60.393,00 zł, a także defibrylator dla OSP Rajcza zakupiony za kwotę 6.763,50 zł oraz quad z przyczepą dla OSP Sól – 74.100,00 zł
Łączna wydatkowana kwota 141.256,50 zł
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Pin It on Pinterest

Skip to content