Zaznacz stronę

Tytuł projektu:  „Budowa transgranicznej słowacko- polskiej trasy turystycznej”

Partner Wiodący:     Mesto Kràsno nad Kysucouà (www.mestokrasno.sk)

Partnerzy projektu:  Gmina Rajcza (www.rajcza.pl)

Gmina Milówka (www.milowka.pl)

Obec Oščadnica (www.oscadnica.sk)

Obec Dunajov (www.dunajov.sk)

Opis projektu: Przedmiotem projektu była budowa okrężnej trasy rowerowej, łączącej miejscowości partnerów, wraz z towarzyszącym zapleczem infrastrukturalnym. Wybudowana trasa przebiega przez urokliwe miejsca regionu, co przyczyni się do promocji pogranicza, a sama trasa podwyższa jego atrakcyjność. Łączna długość wybudowanego w ramach projektu szlaku wynosi 14,55 km.

Cel główny: Ochrona, promocja i rozwój naszego wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Cel szczegółowy projektu:

ü      Podwyższyć intensywność wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w naszym regionie przygranicznym

Okres realizacji: 01.11.2016 – 30.10.2018

Wartość projektu: 3 583 063,44 €

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 3 045 603,86 € (85%).

Pin It on Pinterest