Zaznacz stronę

Ścieżka przez WFOŚiGW – Dotacja

dokumentacja programowa:

Regulamin PPCP (śc. wfośigw)

PROGRAM PRIORYTETOWY CZYSTE POWIETRZE

Załacznik nr 1 do PPCP

Załącznik nr 2 do PPCP

Załącznik nr 2a do PPCP

Załącznik nr 2b do PPCP

Instrukcja składania wniosku wraz z załącznikami:

Instrukcja WoD PPCP (ść. wfośigw)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych pełnomocnika

Pełnomocnictwo do PPCP

Zał. 1 do Instrukcji Wykaz dochodów nieopodatkowanych

Zał. 1 do wniosku Oświadczenie doręczenia elektroniczne

Zał. 2 do Instrukcji koszty kwalifikowane

Zał. 2 do wniosku Ośw_współwłaściciela

Zał. 3 do wniosku Ośw_współmałżonka

Rozliczenie dotacji:

Instrukcja WoP (śc.wfośigw bankowa)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Wykonawcy

Zał 1 do instrukcji WOP protokół odbioru prac wykonawcy

Zał. 2 do Instrukcji WOP Wzór zaświadczenia OSD

Zał. 3 do Instrukcji Oświadczenie o dokonaniu zapłaty

Zał. 4 do Instrukcji Ośw dot. protokołu

Załącznik do WOP – Dokument podsumowujący audyt energetyczny (zabl)

Ścieżka przez WFOŚiGW z prefinansowaniem

dokumentacja programowa:

PROGRAM PRIORYTETOWY CZYSTE POWIETRZE

Regulamin PPCP (śc. wfośigw)

Załacznik nr 1 do PPCP

Załącznik nr 2 do PPCP

Załącznik nr 2a do PPCP

Załącznik nr 2b do PPCP

Instrukcja składania wniosku wraz z załącznikami:

Instrukcja WoD PPCP (ść. wfośigw)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych pełnomocnika

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Wykonawcy

Pełnomocnictwo do PPCP

Wzór umowy z wykonawcą

Zał. 1 do Instrukcji Wykaz dochodów nieopodatkowanych

Zał. 1 do wniosku Oświadczenie doręczenia elektroniczne

Zał. 2 do Instrukcji koszty kwalifikowane

Zał. 2 do wniosku Ośw_współwłaściciela

Zał. 3 do Instrukcji Wzór dyspozycji wypłaty zaliczki

Zał. 3 do wniosku Ośw_współmałżonka

Rozliczenie dotacji:

Informacja – składanie wniosków o płatność

Instrukcja WoP (śc.wfośigw bankowa)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Wykonawcy

Zał 1 do instrukcji WOP protokół odbioru prac wykonawcy

Zał. 2 do Instrukcji WOP Wzór zaświadczenia OSD

Zał. 3 do Instrukcji Oświadczenie o dokonaniu zapłaty

Zał. 4 do Instrukcji Ośw dot. protokołu

Załącznik do WOP – Dokument podsumowujący audyt energetyczny (zabl)

Ścieżka Bankowa

www.wfosigw.katowice.pl

 

 

Pin It on Pinterest