Zaznacz stronę

INFORMACJA
Zakład Usług Komunalnych w Rajczy uprzejmie informuje mieszkańców rejonu Rycerka
Dolna (Brandysi, Cokoty) i Rycerka Górna (Rycerki, Obłazek, Płoskonkowie, Czanieccy), że w
związku z przypadającym Świętem Poniedziałek Wielkanocny w dniu 10.04.2023 r . (tj.
poniedziałek) śmieci z w/w rejonu będą odbierane w dniu 12.04.2023 r. (tj. środa).
W związku z tym prosi się mieszkańców o wystawienie pojemników z odpadami w
oznaczonym terminie.

Pin It on Pinterest

Skip to content