Zaznacz stronę

Starosta Żywiecki informuje, że 30 grudnia 2021r. została zakończona realizacja projektu pod nazwą „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; oś priorytetowa II.Cyfrowe Śląskie,  Działanie 2.1 – wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

W ramach projektu, realizowanego przez Partnerów: Powiat Bielski, Miasto Bielsko-Biała, Powiat Cieszyński, Miasto Cieszyn, Miasto Czechowice-Dziedzice, Województwo Śląskie i Powiat Żywiecki – Wydział Geodezji i Kartografii przeprowadzono:

  • modernizację ewidencji gruntów i budynków 37 obrębów Powiatu Żywieckiego,

  • digitalizację dokumentacji stanowiącej powiatową część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego /PZGiK/,

  • utworzono „Podbeskidzki Portal Informacji Przestrzennej”, który umożliwia szybki i bezpośredni dostęp do portali pozostałych Partnerów projektu.

W ramach modernizacji została założona mapa ewidencyjna w formie cyfrowej dla 21 obrębów a dla pozostałych obrębów zaktualizowana. Uruchomiony dla Powiatu Żywieckiego „Portal Organu Prowadzącego zasób PZGiK” dedykowany jest w szczególności Wykonawcom prac geodezyjnych jak również poszczególnym branżom, instytucjom i klientom. Portal doskonale wpisuje się w dzisiejsze wymogi komunikacji elektronicznej z urzędami oraz wymogi udostępniania zgromadzonych danych w rejestrze publicznym jakim jest ewidencja gruntów i budynków jak również udostępniania danych zawartych w PZGiK. Należy podkreślić, że dane ewidencyjne aktualizowane na podstawie przyjętej dokumentacji w portalu są publikowane w następnym dniu roboczym.

W ramach portalu i e-usług funkcjonują: Portal Geodety, Portal Interesanta, Portal Komornika, Portal Rzeczoznawcy, Narady Koordynacyjne, Portal Projektanta, Portal Mapowy oraz Portal PRZP /dla Podmiotów realizujących zadania publiczne/.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z Portalu i możliwości jakie daje. Z pewnością zostanie doceniona jego największa zaleta – oszczędność czasu.

Przejdź do portalu powiatu żywieckiego – KLIKNIJ TUTAJ

Pin It on Pinterest