Zaznacz stronę

Gmina Rajcza realizuje projekt pt.: Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PL-SK

Partner wiodący: Obec Oščadnica  ( www.oscadnica.sk)

Partner projektu: Gmina Rajcza ( www.rajcza.pl)

Opis projektu: Projekt w znaczący sposób przyczyni się do zwiększenia wykorzystania, ochrony i promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów pogranicza. W ramach projektu po stronie partnera słowackiego zostanie przeprowadzony remont dawnej szkoły
z przeznaczeniem na utworzenie w niej Muzeum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego w gminie Oščadnica. Po stronie polskiej zostaną wykonane dwa odcinki trasy rowerowej wraz z wykonaniem przy nich stref wypoczynku. Projekt przewiduje również renowację zabytkowej kapliczki „Matki Boskiej z Dzieciątkiem” znajdującej się w rejonie w/w trasy.

 

Cel projektu: zwiększenie poziomu wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w regionach przygranicznych.

Okres realizacji projektu: 01.05.2021 r. – 30.11.2023 r.

Wartość projektu: 1 573 046,80 €

Wartość Projektu przypadająca na Gminę Rajcza: 312 979,62 €

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85%  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Pin It on Pinterest