Informacja z otwarcia ofert – „Zakup sprzętu elektronicznego, komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Zwardoniu i Rycerce Górnej”. Zadanie współfinansowane przez UE ze środków EFS.

1 września 2021 | Przetargi, Zamówienia publiczne

Informacja z otwarcia ofert – Zakupy dla szkół podstawowych w Rycerce Górnej i w Zwardoniu

Pin It on Pinterest

Skip to content