Zaznacz stronę

W związku z rosyjską agresją na Ukrainę część banków zdecydowało się na wprowadzenie specjalnych warunków zakładania kont bankowych, których właścicielami będą obywatele Ukrainy:

Wybrane propozycje:

Alior Bank

https://www.aliorbank.pl/

Alior Bank postanowił zwolnić obywateli Ukrainy będących jego klientami z opłat za prowadzenie konta osobistego i obsługę karty debetowej w okresie od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

Identyczne zasady dotyczą nowych klientów, przy czym oni będą korzystali ze specjalnych warunków przez 12 miesięcy od daty otwarcia rachunku. Bank wdrożył też proces szybkiego wydawania karty debetowej.

Bank Pekao SA

Bank Pekao S.A.: konta osobiste i firmowe, promocje

https://www.pekao.com.pl/

Bank Pekao SA nie pobiera obecnie od obywateli Ukrainy opłat za obsługę karty debetowej, wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie oraz za transakcje walutowe.

Ponadto bank zwolnił z opłat za konto i kartę oraz obsługę gotówkową ukraińskich przedsiębiorców, niezależnie od wielkości ich firmy. Zadeklarował także, że będzie pomagał w nawiązaniu relacji biznesowych.

Bank Pocztowy

Bank Pocztowy

https://www.pocztowy.pl/indywidualni/

Obywatele Ukrainy, którzy od 1 marca 2022 r. do 31 maja 2022 r. otworzą Konto w Porządku, będą zwolnieni do 28 lutego 2023 r. z prowizji za prowadzenie konta, zostanie im zwrócona opłata za użytkowanie kart wydanych do tego rachunku oraz nie będzie od nich pobierana prowizja za wszystkie przelewy SWIFT wysyłane do Ukrainy.

BNP Paribas

BNP Paribas: konta bankowe i promocje

https://www.bnpparibas.pl/

Do 31 marca 2022 r. obywatele Ukrainy zwolnieni są z opłat za wpłaty/wypłaty w placówkach banku oraz korzystanie z bankomatów w Polsce.

Credit Agricole

Credit Agricole: konta bankowe i promocje

https://www.credit-agricole.pl/bezpieczenstwo/ukraina

Credit Agricole dla swoich klientów z Ukrainy wprowadził bezterminowo bezpłatne wypłaty z bankomatów w Polsce i nie pobiera opłaty za konto i wydaną do niego kartę. Do otwarcia rachunku wystarczy obecnie tylko paszport.

Wprowadzono również uproszczony proces restrukturyzacji zadłużenia dla obywateli Ukrainy, którzy w związku z aktualną sytuacją mają lub mogą mieć trudności w spłacie zobowiązań.

Bank informuje też, że w jego placówkach obywatele Ukrainy, którzy używają języka migowego, mogą skorzystać ze wsparcia tłumacza ukraińskiego języka migowego na platformie migam.org (wspomniany serwis uruchomił usługę darmowego zdalnego dostępu do tłumaczy ukraińskiego języka migowego dla Ukraińców potrzebujących kontaktu z polskimi władzami i instytucjami).

Getin Bank

Getin Bank: konta bankowe i promocje

https://www.getinbank.pl/wsparcie-dla-ukrainy

Getin Bank zniósł dla obywateli Ukrainy opłaty za konto osobiste w PLN oraz konta walutowe – w tym w EUR i USD, a karty do rachunków zwolnione są z opłaty miesięcznej. Dodatkowo bezpłatne są też wypłaty w bankomatach oraz wpłaty we wpłatomatach, wpłaty i wypłaty gotówkowe w PLN oraz w obcych walutach.

Ułatwienia dotyczą zarówno obecnych, jak i przyszłych klientów Getin Banku.

ING Bank Śląski

ING Bank Śląski

https://www.ing.pl/o-banku/wojna-w-ukrainie-informacje-dla-klientow

ING Bank Śląski wprowadził uproszczone procedury dla obywateli Ukrainy, którzy przybywają do Polski w związku z trwającą w ich kraju wojną. Aktualnie do otwarcia rachunku konieczne jest okazanie jednego z dokumentów wymienionych przez polski Urząd do Spraw Cudzoziemców. Może to być:

 • paszport;
 • wiza krajowa (D) lub wiza Schengen (C);
 • wiza z oznaczeniem D lub C, lub dokument pobytowy wydany przez inne państwo Schengen;
 • zezwolenie na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważna karta pobytu;
 • wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej złożony na polskim przejściu granicznym;
 • zgoda komendanta Straży Granicznej udzielana podczas przekraczania granicy.

Ponadto należy złożyć oświadczenie, że przybyło się do Polski po 23 lutego 2022 r. i zadeklarować adres pobytu na terenie Polski. Może to być miejsce tymczasowego pobytu (np. ośrodek dla uchodźców) lub adres rodziny/znajomych w Polsce.

Powyższe informacje, wraz z instrukcją obsługi bankomatu, zostały przygotowane także w języku ukraińskim.

PKO Bank Polski

PKO BP

https://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/pko-bank-polski/wojna-ukraina-informacje-dla-klientow/

Od 1 marca 2022 r. Bank PKO BP wprowadził na 3 miesiące specjalną ofertę dla obywateli Ukrainy. W jej ramach PKO Konto bez Granic jest bezpłatne przez 12 miesięcy od dnia otwarcia.

Dodatkowo bank przygotował tymczasową kartę do konta, która może być wydana już w momencie otwarcia rachunku. Tego typu karta dostępna jest tylko w wybranych oddziałach. Po podpisaniu umowy o konto w innych placówkach karta do konta będzie wysłana pocztą na adres korespondencyjny nowego klienta.

Obecnie bank nie wymaga podania przy otwieraniu konta adresu zamieszkania w Polsce oraz numeru telefonu u polskiego operatora.

Santander Bank Polska

Santander Consumer Bank

https://www.santander.pl/klient-indywidualny

Santander wprowadził uproszczoną procedurę otwarcia konta dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. (fakt ten należy potwierdzić w oświadczeniu, które można otrzymać w placówce).

Aktualnie aby założyć konto w Santander Bank Polska, trzeba okazać jeden z dokumentów:

 • paszport zagraniczny;
 • dowód osobisty ukraiński;
 • wiza typ D lub typ C państwa Schengen;
 • karta pobytu (PL) z zezwoleniem na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • karta pobytu innego państwa Schengen;
 • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca.

Specjalne warunki dla nowych i obecnych klientów będących obywatelami Ukrainy obowiązują od 1 marca do 31 maja 2022 r. W tym czasie są oni zwolnieni z opłat za:

 • prowadzenie konta w PLN,
 • prowadzenie konta w walucie,
 • karty debetowe – już wydane do kont w PLN i walucie oraz nowe kart wydane od 1 marca 2022 r. Zwolnienie dotyczy opłaty miesięcznej za kartę, za mini wyciąg (zestawienie ostatnich 10 transakcji drukowane w bankomacie), za zapytanie o saldo w bankomatach własnych banku oraz za wznowienie karty (dotyczy tylko obecnych klientów).

Opracowanie własne na podstawie:

źródło: https://www.najlepszekonto.pl/konto-osobiste-dla-obywatela-ukrainy

UWAGA!

Zawarte treści mają charakter jedynie informacyjny i służący wsparciu obywateli Ukrainy w ramach wolontariatu. Gmina Rajcza nie osiąga żadnych korzyści majątkowych z tytułu publikacji w/w treści.

 

Monety i banknoty obiegowe w Polsce

źródło: Narodowy Bank Polski

Pin It on Pinterest