Zaznacz stronę

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA – wszystko co powinieneś wiedzieć

Jeśli mam instalację, w której następuje spalanie paliw stałych, której eksploatacja rozpoczęła się przed 1.09.2017 r.

  1. Instalacja dostarcza ciepło do systemu centralnego ogrzewania (kocioł).

Sprawdzam wiek kotła na dzień 1.09.2017 r.

  • Wiek kotła powyżej 10 lat (2006 r. i starsze) oraz piece bez tabliczki znamionowej – wymiana do 31.12.2021
  • Wiek kotła od 5 do 10 lat (od 2007 r. do 2012 r.) – wymiana do 31.12.2023
  • Wiek kotła poniżej 5 lat (od 2013 r. do 31.08.2017 r.) – wymiana do 31.12.2025
  • Klasa 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-5:2012 – wymiana do 31.12.2027
  1. Instalacja wydziela ciepło lub wydziela ciepło i przenosi je do innego nośnika (tzw. miejscowy ogrzewacz powietrza np.: kominek, piec).

Wymiana na instalację spełniającą wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24.04.2015.

Chyba że, instalacja

  • osiąga sprawność cieplną min 80% lub
  • jest wyposażona w urządzenie do redukcji emisji pyłu.

Jeśli nie są spełnione te wymogi wymiana do 31.12.2022 roku.

Pin It on Pinterest