W załączeniu przedstawiamy obowiązujący Harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący w 2021 r., na terenie Gminy Rajcza.