Zaznacz stronę

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 – Oświadczenie wykluczenie

Załącznik nr 2 – Oświadczenie spełnianie warunków

Załącznik nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

załącznik nr 2b – Oświadczenie wykluczenie – art. 5k rozporządzenia (eu) 8332014

załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

załącznik nr 4 – Grupy kapitałowe

załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 6a – Przedmiar robót – Droga do Zająca II etap

Załącznik nr 6b – Przedmiar robót – Mokra

Załącznik nr 6c – Przedmiar robót – Droga do Węglarzy

Załącznik nr 7a – Projekt – Droga do Zająca

SWZ

Załącznik nr 7b – Projekt techniczny – Droga Mokra

Załącznik nr 7c – Projekt – Droga do Węglarzy

Załącznik nr 8 – STWiORB

Załącznik nr 9 – Projekt umowy

Pin It on Pinterest

Skip to content