EnglishPolskiУкраїнська

RAJCZA
POMOC UKRAINIE

PRACA – POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

LINK:

https://zywiec.praca.gov.pl/

 

Opłaty za odpady w Rajczy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – PRZETARG NIEOGRANICZONY: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Rajcza w 2022 r.

11 marca 2022 | Przetargi, Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu – 129504-2022-PL

SWZ – Odpady Rajcza

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty Rajcza

Załącznik nr 2a do SIWZ – JEDZ edytowalny

Załącznik nr 2b do SWZ – JEDZ Rajcza

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji

Załącznik nr 4 do SWZ – Lista podmiotów należących lub nie należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz narzędzi

Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Załącznik nr 8 do SWZ – Projekt Umowy

Załącznik nr 9 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 10 – Identyfikator postępowania

 

Pin It on Pinterest

Skip to content