Ogłoszenie o zamówieniu: „Zakup sprzętu elektronicznego, komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Zwardoniu i Rycerce Górnej.” Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

24 sierpnia 2021 | Przetargi, Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu – zakupy dla szkół

SWZ – Zakupy dla Szkół Podstawowych Gminy Rajcza

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykluczenie

Załącznik nr 3 Oświadczenie spełnianie warunków

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Załącznik nr 5 – SP Rycerka Górna

Załącznik nr 6 – SP Zwardoń

Załącznik nr 7 – Identyfikator postępowania MiniPortal 

Załącznik nr 8 Klauzula_informacyjna Zamówienia Publiczne

 

Pin It on Pinterest

Skip to content