Zaznacz stronę

Gmina Rajcza realizuje projekt pn. „Pozytywnie Połączeni Naturą” dofinansowany w ramach Programu WFOŚiGW w Katowicach na utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni pn. „Zielona przestrzeń”.

Zadanie ma na celu zagospodarowanie terenu przy CENTRUM MIĘDZYPOKOLENIOWYM
(Rajcza, ul. Rynek 2b)

KWOTA DOFINANSOWANIA: 181.700,00 zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 249.940,00 zł

Pin It on Pinterest