Zaznacz stronę

STAWKI OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE OD 01.01.2023 r.

 

Stali mieszkańcy:

Odpady segregowane bez kompostownika –

40,00 zł za osobę miesięcznie

 

Odpady segregowane z kompostownikiem –

30,00 zł za osobę miesięcznie

 

Odpady niesegregowane –

80,00 zł za osobę miesięcznie

 

Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

– 206,19 zł za rok – odpady segregowane

– 618,57 zł za rok – odpady niesegregowane

Pin It on Pinterest