Zaznacz stronę

Tworzenie warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu poprzez modernizację boiska sportowego w Soli-Kiczorze”  – zadanie współfinasowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka

Załączniki:

  1. Zaproszenie do składania ofert – Inicjatywa Sołecka – Boisko Sól-Kiczora
  2. Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy
  3. Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy
  4. Załącznik nr 3 – Projekt Umowy
  5. Klauzula_informacyjna Zamówienia Publiczne

Pin It on Pinterest