Zaznacz stronę
Do 1 października można zgłaszać kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Zgodnie z przyjętym regulaminem co roku przeprowadzane są wybory uzupełniające i w miejsce radnych kończących kadencję wybrani zostają nowi.

W tym roku wybory uzupełniające przeprowadzone zostaną 11 października. Nowo wybrani radni swoją kadencję rozpoczną 18 października 2021 r.

Zgłoszenia kandydatów ubiegających się o mandat radnego przyjmowane będą wyłącznie na formularzach (dla każdego z kandydatów osobno) zamieszczonych na stronie mlodzi.slaskie.pl w zakładce „O nas”.

Ze względu na wejście w życie 23 czerwca 2021 roku Ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kadencja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego zakończy się 23 grudnia 2021 r.

Formularze zgłoszeniowe można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice (z dopiskiem „Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego”) lub przesłać skan wypełnionego formularza na adres e-mail: mlodzi@slaskie.pl w terminie do 1 października 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Pin It on Pinterest

Skip to content