Zapytania ofertowe dotyczące filmu promującego w ramach realizacji zadania „Rowerowo pomiędzy Rajczą a Novą Bystricą” wg. poniższej specyfikacji:

3 marca 2022 | Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza – kontynuacja, PL-SK

W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, Urząd Gminy Rajcza składa zapytanie ofertowe na wykonanie filmu promującego walory kulturowe i przyrodnicze partnerskich obszarów przygranicznych Rajczy i Novej Bystricy pt. „Rowerowo pomiędzy Rajczą a Novą Bystricą”

Zaproszenie – oferta film promocyjny z podpisem odręcznym

Zaproszenie – oferta film promocyjny

Zapytanie – ofertowe film promujący Gmine

Film Umowa wzór

Pin It on Pinterest

Skip to content