Zaznacz stronę

Poniżej publikujemy zarządzenie Wójta Gminy Rajcza w sprawie Powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Rajcza Organizacjom Pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:

Pin It on Pinterest

Skip to content