Zaznacz stronę

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rajcza

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rajcza powinien...

Zasady segregacji odpadów

ZASADY SEGREGACJI W GMINIE RAJCZA METAL I TWORZYWA SZTUCZNE – żółty worek Co wrzucamy: puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET), puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (np. po...

Pin It on Pinterest