Strefy ochrony przyrody na Słowacji

Strefy ochrony przyrody na Słowacji

Po stronie Słowackiej obszar Beskidu Żywieckiego graniczący z Gminą Rajcza objęty jest ochroną jako Chranena Kraina Oblast Kysuce, na którym obowiązują 4 strefy ochrony. Za naruszenie przepisów ochrony przyrody Słowacka Straż Ochrony Przyrody...

Pin It on Pinterest

Skip to content