Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Dodatek dla podmiotów wrażliwych Ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła...
Strefy ochrony przyrody na Słowacji

Strefy ochrony przyrody na Słowacji

Po stronie Słowackiej obszar Beskidu Żywieckiego graniczący z Gminą Rajcza objęty jest ochroną jako Chranena Kraina Oblast Kysuce, na którym obowiązują 4 strefy ochrony. Za naruszenie przepisów ochrony przyrody Słowacka Straż Ochrony Przyrody...

Pin It on Pinterest

Skip to content