Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup sprzętu elektronicznego, komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Szkolna Akademia Wiedzy i Umiejętności. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rajczy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

29 listopad 2021 | Przetargi, Zamówienia publiczne

Czytaj inne

Skip to content