Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup sprzętu elektronicznego, komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Szkolna Akademia Wiedzy i Umiejętności. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rajczy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

29 listopada 2021 | Przetargi, Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu – Zakupy do SP Rajcza

SWZ – Zakupy do SP Rajcza

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykluczenie

Załącznik nr 3 Oświadczenie spełnianie warunków

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Załącznik nr 5 – SP RAJCZA

Załącznik nr 6 – Identyfikator postępowania

Załącznik nr 7 – Klauzula_informacyjna Zamówienia Publiczne

Pin It on Pinterest

Skip to content