Ogłoszenie o zamówieniu: „Dostawa sprzętu informatycznego realizowana w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, II Osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”.

31 maja 2022 | Przetargi, Zamówienia publiczne

cyfrowa gmina

Klauzula_informacyjna Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu – Cyfrowa Gmina

SWZ – Cyfrowa Gmina

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykluczenie oraz spełnianie warunków

Załącznik nr 4 – Projekt umowy – Cyfrowa Gmina

Załącznik nr 5 – Identyfikator postępowania

Pin It on Pinterest

Skip to content