Ogłoszenie o zamówieniu: „Zakup paliw płynnych dla samochodów i urządzeń Zakładu Usług Komunalnych w Rajczy”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – Paliwo – ZUK

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – paliwo ZUK

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykluczenie

Załącznik nr 3 Oświadczenie spełnianie warunków

Załącznik nr 3a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 4 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Projekt umowy – paliwo ZUK

Załącznik nr 6 – Identyfikator postępowania 

załącznik nr 7 – klauzula_informacyjna Zamówienia Publiczne

Wybór ofert najkorzystniejszych: Zakup sprzętu elektronicznego, komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Zwardoniu i Rycerce Górnej.” Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – IV postępowanie.

Informacja z otwarcia ofert: „Zakup sprzętu elektronicznego, komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Zwardoniu i Rycerce Górnej.” Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – III postępowanie – Pracownia chemiczna – wyposażenie, pomoce.

Informacja z otwarcia ofert – Zakupy do szkół – III postępowanie

Pin It on Pinterest

Skip to content