Zaznacz stronę

Ogłoszenie o zamówieniu SWZ

Załącznik nr 1a do swz – szczegółowy formularz oferty – zadanie 1 (chodniki i droga gminna)

Załącznik nr 1b do swz – szczegółowy formularz oferty – zadanie 2 (sołectwo Rajcza cz. 1)

Załącznik nr 1c do swz – szczegółowy formularz oferty – zadanie 3 (sołectwo Rajcza cz. 2)

Załącznik nr 1d do swz – szczegółowy formularz oferty – zadanie 4 (sołectwo Rajcza cz. 3)

Załącznik nr 1e do swz – szczegółowy formularz oferty – zadanie 5 (ulice w centrum Rajczy)

Załącznik nr 1f do swz – szczegółowy formularz oferty – zadanie 6 (Rycerka Dolna)

Załącznik nr 1g do swz – szczegółowy formularz oferty – zadanie 7 (Rycerka Górna cz. I)

Załącznik nr 1h do swz – szczegółowy formularz oferty – zadanie 8 (Rycerka Górna cz II)

Załącznik nr 1i do swz – szczegółowy formularz oferty – zadanie 9 (Sól)

Załącznik nr 1j do swz – szczegółowy formularz oferty – zadanie 10 (Sól-Kiczora)

Załącznik nr 1k do swz – szczegółowy formularz oferty – zadanie 11 (Zwardoń)

Załącznik nr 1l do swz – szczegółowy formularz oferty – zadanie 12 (parkingi w Rajczy)

Załącznik nr 1m do swz – szczegółowy formularz oferty – zadanie 13 (parkingi w Rycerce Dolnej)

Załącznik nr 1n do swz – szczegółowy formularz oferty – zadanie 14 (parkingi w Rycerce Górnej)

Załącznik nr 1o do swz – szczegółowy formularz oferty – zadanie 15 (parkingi w Soli-Kiczorze)

Załącznik nr 1p do swz – szczegółowy formularz oferty – zadanie 16 (parkingi w Soli)

Załącznik nr 1r do swz – szczegółowy formularz oferty – zadanie 17 (parkingi i place w Zwardoniu)

Załącznik nr 2 – JEDZ (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 – JEDZ

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji

Załącznik nr 4 do SWZ – Lista podmiotów należących lub nie należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz narzędzi

Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz dróg do zimowego utrzymania

Załącznik nr 9 do SWZ – Projekt Umowy

Pin It on Pinterest